Психология

o-PSYCHOLOGY-EXPERIMENT-facebook

Направления в психологията

I.Бихейвиоризъм Американска школа в психологията, възникнала като наука за поведението на човека. Живота се обяснява по схемата ''стимул - реакция'' и се изучава само експериментално. Развитието според представителите на бихейвиоризма се свежда до натрупван...
sigmund-freud (1)

ПСИХОЛОГИЯ НА РЕЛИГИЯТА( Зигмунд Фройд )

МОИСЕЙ И МОНОТЕИСТИЧНАТА РЕЛИГИЯ   Да се отнеме от един народ човекът, с когото той се гордее като с един от най-великите свои синове, е трудна работа, с която се заемаш неохотно и с тежест на душата, още повече ако самият ти принадлежиш към този народ....

Антична философия

42-17214683

Питагор

  Върши велики дела, но не обещавай велики дела. Не смятай за велик човек според големината на сянката по зал...

Средновековна философия

Философия на Новото време

dekart2

Самодостоверност на ума

I.В ''Разсъждения за метода'' Декарт по геометричен път, аналитично очертава пътя на метафизиката. За да се осигури, ...

Литература

d99e8a8c37005d281aec553e105bdaf0efd7b6

Основни понятия в психоанализата

Психоанализа Психоанализата е психологична теория, анализ и терапия, развита от австрийския медик и невролог Зигмунд Фройд и продължена от други. Психоанализата е и термин от психологията и психотерапията. Тя представлява един от методите на психотерапия, к...
sigmund-freud (1)

10 Факта за Фройд, които може би не знаете

1. Зигмунд Фройд бил най - голям от седемте си братя и сестри Фройд е роден на 6 май 1856 година в еврейско семейство. Баща му Каламон Якоб Фройд, бил 41 годишен търговец на вълна и имал две деца от предишни бракове. Майката на Фройд, Амалия, била 22 годи...
heraklit

Огънят – единното начало (Хераклит)

Огънят - единното начало В учението на Хераклит, основното понятие е това за единното начало. Своя възглед за огъня като единно начало, философът изразява по следния начин: '' Този космос, един и същ за всички същества, не е бил създаден от никакъв Бог и ни...