Психология

q6qos6mss0itlu0lysap-a

Класическо описание на типовете темперамент

Темпераментът е съвкупността от устойчиви индивидуални психични свойства, определящи динамиката на психическата дейност на човека и оставящи относително постоянни при различни мотиви, съдържание и цели на дейността.   1.  Сангвиник - силен, уравновесе...
sigmund-freud (1)

Отвъд принципа на удоволствието( Зигмунд Фройд )

Отвъд принципа на удоволствието /Зигмунд Фройд/ I Зигмунд Фройд е един от най-оспорваните, критикувани, но същевременно и хвалени учени, занимаващ се с психоанализа. Той е високо образован не само в областта на психоанализата, но и в сферата на биология...

Антична философия

heraklit

Panta rei

Диалектиката на Хераклит Panta rei   Възгледите на Хераклит изразяват духа на времето и формират така нарече...

Средновековна философия

Boethius

Боеций – за философията

1. Дефиниция за философия: Авторът на '' Утешението на философията''(Боеций), завещава на Средновековието не само але...

Философия на Новото време

Литература

sigmund-freud (1)

ПСИХОЛОГИЯ НА РЕЛИГИЯТА( Зигмунд Фройд )

МОИСЕЙ И МОНОТЕИСТИЧНАТА РЕЛИГИЯ   Да се отнеме от един народ човекът, с когото той се гордее като с един от най-великите свои синове, е трудна работа, с която се заемаш неохотно и с тежест на душата, още повече ако самият ти принадлежиш към този народ....
d99e8a8c37005d281aec553e105bdaf0efd7b6

Основни понятия в психоанализата

Психоанализа Психоанализата е психологична теория, анализ и терапия, развита от австрийския медик и невролог Зигмунд Фройд и продължена от други. Психоанализата е и термин от психологията и психотерапията. Тя представлява един от методите на психотерапия, к...
heraklit

Panta rei

Диалектиката на Хераклит Panta rei   Възгледите на Хераклит изразяват духа на времето и формират така наречената стихийна диалектика. Диалектиката в учението му представлява схващането за взаимозависимостта на явленията, с което се утвърждава харм...
Greek philosophers

„За природата“( Парменид )

Откъс от поемата на Парменид "За природата'', или ''За единносъществуващото''     Щом пожелая, повеждат ме бързи кобили нататък. Те и сега ме понасят по славния път към богинята, който мъжа многознаещ отвежда отвъд градовете. Ето по то...