Психология

sigmund-freud (1)

ПСИХОЛОГИЯ НА РЕЛИГИЯТА( Зигмунд Фройд )

МОИСЕЙ И МОНОТЕИСТИЧНАТА РЕЛИГИЯ   Да се отнеме от един народ човекът, с когото той се гордее като с един от най-великите свои синове, е трудна работа, с която се заемаш неохотно и с тежест на душата, още повече ако самият ти принадлежиш към този народ....
d99e8a8c37005d281aec553e105bdaf0efd7b6

Основни понятия в психоанализата

Психоанализа Психоанализата е психологична теория, анализ и терапия, развита от австрийския медик и невролог Зигмунд Фройд и продължена от други. Психоанализата е и термин от психологията и психотерапията. Тя представлява един от методите на психотерапия, к...

Антична философия

Средновековна философия

Философия на Новото време

paskal

Биография на Паскал

  Паскал е една от най - важните фигури от началния период на Картезианството( Учение на френския философ Декарт и...

Литература

q6qos6mss0itlu0lysap-a

Методи на психологичните изследвания

I.Наблюдение 1. Самонаблюдението - използване показанията на съзнанието, обект на което се явява сам субектът, неговите психични свойства и преживявания; 2. Обективното наблюдение - единството между дейност и съзнание, между езиковия и всеки друг израз и п...
sigmund-freud (1)

ПСИХОЛОГИЯ НА РЕЛИГИЯТА( Зигмунд Фройд )

МОИСЕЙ И МОНОТЕИСТИЧНАТА РЕЛИГИЯ   Да се отнеме от един народ човекът, с когото той се гордее като с един от най-великите свои синове, е трудна работа, с която се заемаш неохотно и с тежест на душата, още повече ако самият ти принадлежиш към този народ....
Greek philosophers

„За природата“( Парменид )

Откъс от поемата на Парменид "За природата'', или ''За единносъществуващото''     Щом пожелая, повеждат ме бързи кобили нататък. Те и сега ме понасят по славния път към богинята, който мъжа многознаещ отвежда отвъд градовете. Ето по то...
42-17214683

Учението за числото (Питагор)

  Централна идея в питагорейското учение е идеята за числото. То е издигнато като всеобщ принцип и питагорейците изхождат от това, че  природата е специален предмет на изследване. Математическите определения са теоретично средство за познание. Тях пит...